Verwaarlozing

Het verlaten van een minderjarige, het in gebreke blijven voor het onderhoud van een minderjarige zodat zijn gezondheid in het gedrang komt, of het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging aan een minderjarige.

Verzachtende omstandigheden
zijn feitelijke omstandigheden die verband houden met het gepleegde misdrijf of met de persoon van de dader en die de straf kunnen verminderen. Zij worden niet door de wet bepaald, de rechter kan zelf bepalen aan welke omstandigheden hij een verzachtend karakter geeft (bv. de jeugdige leeftijd van de dader, een blanco strafblad, …).