Overstromingen juli 2021

Slachtoffer zijn van een overstroming kan overweldigend zijn. Je wordt plots geconfronteerd met een onverwachte situatie waar je zelf weinig aan kan doen. Je maakt je misschien zorgen om je veiligheid of die van je naasten. De schade aan je huis en bezittingen kan groot zijn en het kan dat je niet goed weet wat je moet doen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Zorg voor je eigen veiligheid en die van je omgeving

Bel 112 als er mensen in gevaar zijn.

Brandweer nodig maar geen levensgevaar? Bel 1722.

Volg de instructies van de hulpdiensten.

Wie gewond is, gaat best naar het ziekenhuis of een dokter en laat een verslag opmaken van de verwondingen.

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis? | Slachtofferzorg

Informeer je over wat je kan doen

Rampen veroorzaken vaak heftige emoties. Zulke gevoelens zijn normaal.

Je kan informatie zoeken maar weet dat informatiekanalen bij een overstroming buiten werking kunnen zijn en dat er voorrang wordt gegeven aan de communicatie van hulpdiensten. Via het Crisiscentrum blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuws over de overstromingen. Ook de website en sociale media van je lokaal bestuur houden je op de hoogte.

Media verspreiden ook richtlijnen voor de bevolking bij overstromingen. Het is belangrijk die op te volgen (bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten, binnen blijven, …)

Op de website van FOD Binnenlandse Zaken vind je tips over wat je voor, tijdens en na een overstroming kan doen.

Praat erover

Zoek steun bij iemand bij wie je terecht kan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten, kan je samen overleggen of en hoe je best hulp zoekt en hoe je verder bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken.

Hoe omgaan met vragen van kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep bij rampen. Vaak zitten ze met vragen en weten ze niet goed wat te doen met hun emoties. Wees daarom extra alert voor hun vragen. Kinderen willen vaak vooral weten of de mensen die ze kennen veilig zijn.

Een overstroming kan bij hen heftige gevoelens teweegbrengen, zoals angst, woede en onzekerheid. Erken als volwassene deze gevoelens en luister naar vragen. Kinderen en jongeren ervaren vooral steun als volwassenen kalm zijn en open en eerlijk over hun eigen gevoelens praten.  

Kinderen en jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Doe aangifte bij de verzekering

Neem contact op met je verzekeraar. Deze kan je helpen om het schadegeval te regelen.

Checklist: Overstromingen | ABCverzekering.be

Betrouwbaar, neutraal, praktisch | ABCverzekering.be

Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds

Als je schade hebt geleden door wateroverlast, kan je als schadelijder een melding maken bij het Vlaams Rampenfonds. Je kan je melding verrichten binnen uiterlijk 60 dagen na de overstromingen. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds het uitzonderlijk karakter van het schadelijke weersverschijnsel.

  Wie kan je helpen?

Bij levensbedreigende situaties:

Je kan bellen naar het nummer 112

Bij materiële schade waarbij je hulp van de brandweer nodig hebt

Je kan bellen naar het nummer 1722 of gebruik maken van het e-loket van de brandweer.

Tele-Onthaal en Awel

Bij Tele-Onthaal kan je terecht voor een luisterend oor. Je kan Tele-Onthaal bereiken via het gratis nummer 106 of via de chat op www.tele-onthaal.be.

Kinderen en Jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of de huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee 

  Misschien zoek je info over

BE-Alert

Met BE-Alert verwittigt de overheid je meteen in een noodsituatie.

Naast info over de noodsituatie die je krijgt via (sociale) media of de hulpdiensten ter plaatse, kan BE-Alert je rechtstreeks informatie bezorgen via sms, telefoon of e-mail.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen burgers snel aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je inschrijven op Be-Alert. Zo weet de overheid wie verwittigd moet worden.

Ik verblijf momenteel in het buitenland in een regio die is overstroomd.

Als je slachtoffer wordt van een ramp in het buitenland, weet je misschien niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Buitenland | Slachtofferzorg

Waar kan ik terecht als hulpverlener?

Hulpverleners kunnen terecht bij hun eigen werkgever voor ondersteuning na een interventie.

Goed zorg dragen voor jezelf wapent je tegen stress en emotioneel moeilijke interventies.

De pers bericht over slachtoffers, maar ik vernam nog niets over bekenden.

De pers geeft vaak al eerder info vrij dan officiële instanties. Dat komt omdat de pers andere kanalen gebruikt om aan informatie te komen, die officiële instanties soms onvoldoende betrouwbaar vinden. Officiële instanties communiceren enkel over slachtoffers als er 100% zekerheid is over de juistheid van informatie.

Ik wil hulp aanbieden

Wil je als vrijwilliger helpen bij een noodsituatie, een ramp of een crisis in Vlaanderen, ontdek dan op deze website of je effectief aan de slag kan en waar je welke hulp kan bieden.