parketmagistraten

In het Belgische rechtssysteem zijn er twee soorten magistraten rechters en parketmagistraten. De taak van de rechter is het oplossen van conflicten. Daarnaast zijn er parketmagistraten. Zij vormen het Openbaar Ministerie en vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of correctionele rechtbank. In de volksmond wordt de parketmagistraat die het woord voert ook wel 'de openbare aanklager' genoemd.

Bron: https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/wie_is_wie_in_de_rechtb...

procureur des Konings
De procureur des Konings leidt in elk arrondissement het Openbaar Ministerie. In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal zijn er echter 14 parketten. De procureur des Konings, de afdelingsprocureurs, zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de rechtbank van koophandel. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings. In strafzaken is het parket van de procureur des Konings betrokken vanaf het strafonderzoek. Als de zaak voor een behandeling ten gronde voor de strafrechter komt, vorderen zij de toepassing van de strafwet. Nadat een straf is uitgesproken, zien zij erop toe dat de uitgesproken straffen ook worden uitgevoerd. In burgerlijke zaken geeft het Openbaar Ministerie een (schriftelijk of mondeling) advies over het geschil in de gevallen die de wet bepaalt en telkens als de zaak de openbare orde aanbelangt. Bron: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/personen/procureur-des-konings