Woningbrand

Slachtoffer worden van een woningbrand kan erg ingrijpend zijn. Je wordt geconfronteerd met een onverwachte situatie waar je zelf weinig impact op hebt. De schade kan groot zijn. Vaak moet je na een woningbrand ook heel wat praktische en administratieve zaken regelen, maar weet je niet goed wat je moet doen. Dat is normaal.

De woningbrand kan het gevolg zijn van brandstichting. Dan is er sprake van een misdrijf en kan een strafrechtelijke procedure worden opgestart

  Wat kan je zelf doen?

Verlaat de woning bij gevaar en bel de hulpdiensten op het nummer 112

Geef nauwkeurige aanwijzingen. Hoe nauwkeuriger jouw aanwijzingen, hoe beter de hulpdiensten je kunnen helpen. Vermeld zo duidelijk mogelijk wie je bent, wat er aan de hand is en waar het gebeurt. Heb je een vermoeden van kwaad opzet, meld dit dan zeker aan de politie of brandweer. Vraag iemand om de weg te wijzen wanneer de hulpdiensten aankomen bij de brandhaard.

Snel en juist reageren bij brand

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terecht kan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken.

Zorg voor jezelf

Een woningbrand kan heftige emoties veroorzaken. Deze emoties zijn normaal. Iedereen die slachtoffer werd van een woningbrand gaat daar anders mee om. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid of verdriet zijn normaal. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen.

Doe aangifte bij je verzekeraar

Meld je schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar bij wie je een brandverzekering afsloot. Ruim niet op of maak zaken niet schoon alvorens met je verzekeraar te hebben gesproken. Deze zal je verdere instructies geven. Probeer in elk geval zo veel mogelijk bewijsstukken te verzamelen, maak zo veel mogelijk foto’s en leg een lijst aan van de beschadigde voorwerpen. Wees hierbij zo volledig mogelijk. Hoe vollediger je aangifte, hoe vlotter de schaderegeling. Maak ook een kopie van alles wat je aan de verzekeraar bezorgt om eventuele latere discussies te vermijden.

Een brandverzekering doet vaak meer dan alleen het financieren van de vervanging of heropbouw van goederen. Ze voorziet vaak in onderdak mocht je woning tijdelijk onbewoonbaar zijn. Ook de opvang van je huisdieren, opslag van meubelen, …. kunnen in je verzekeringspolis zijn opgenomen.

Een brandverzekering is er in de eerste plaats voor materiële schade. Indien er gewonden zijn door de woningbrand, neem je ook best contact op met je ziekteverzekering. Toch is niet alle lichamelijke schade uitgesloten van de dekking. De brandverzekering kan immers jouw aansprakelijkheid en die van je gezinsleden ten aanzien van derden (bv. je buren, een voorbijganger die brokstukken op zich krijgt, …) dekken.

Checklist: Brand

De brandverzekering

Wie moet ik op de hoogte brengen van de brand?

Breng zeker de eigenaar van de woning op de hoogte als je deze huurt.

Informeer ook je telefoonmaatschappij en water/gas/elektriciteitsleveranciers en de bank mocht je een hypothecair krediet hebben.

Je informeert ook best je werkgever en de school van je kinderen.

Indien je tijdelijk op een ander adres verblijft, kan je de post ook op de hoogte brengen van je tijdelijk adres.

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

CAW in je buurt

Wanneer je beroep doet op het CAW, luisteren ze naar je vraag, proberen ze helder te krijgen wat mogelijke achterliggende oorzaken zijn en helpen ze zoeken naar oplossingen. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Informatie en advies krijgen, maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp zijn mogelijk.

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Wanneer er sprake is van brandstichting, gaat het om een misdrijf en kan een gerechtelijke procedure worden opgestart. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indienen van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de inzage van het dossier, de zittingen van de rechtbank, …

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Wanneer er sprake is van brandstichting, gaat het om een misdrijf en kan een strafrechtelijke procedure worden opgestart. Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Deze gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, staat open voor iedereen, ongeacht je inkomen.

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je financiële situatie - goedkoper of gratis is.

  Misschien zoek je info over

De politie en brandweer hebben de toegang tot mijn woning afgesloten. Wanneer krijg ik opnieuw toegang?

Voor jij en je verzekeringsexpert opnieuw toegang krijgen tot je woning, moet je woning zijn vrijgegeven door de brandweer en politie. De politie kan jou ook vertellen of er een onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt en of er een branddeskundige zal langskomen. Het is mogelijk dat je jouw woning na de brand helemaal niet meer mag betreden. Je sluit dan best je woning goed af. Je kan je hierbij laten bijstaan door een gespecialiseerde firma. De politie kan jou hierover meer informatie geven.

Als je jouw woning niet meer mag betreden kan je via jouw verzekeraar nagaan of je verzekerd bent voor een vervangwoning. Als dat niet het geval is en je kan niet terecht bij vrienden of familie, kan je voor een tijdelijke woning contact opnemen met je lokaal bestuur.

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dit kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn, is al een enorme steun.

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Wat is brandstichting?

Brandstichting is het veroorzaken van vernietiging van roerende of onroerende goederen door brand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en onopzettelijke brandstichting.

Wat is pyromanie?

Pyromanie of vuurzucht is een onweerstaanbare drang waarbij iemand meerdere keren opzettelijk eigendommen of andere objecten in brand steekt of probeert te steken, zonder dat er een duidelijk motief is.