Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is seksueel getint gedrag dat ongewenst is. Het kunnen seksueel getinte opmerkingen, gebaren of aanrakingen zijn.

Bij online seksuele intimidatie wordt gebruik gemaakt van digitale kanalen en ontvang je ongewenste berichten, video’s, foto’s of beelden van seksuele aard.

Bij seksuele intimidatie kan je je beschaamd of schuldig voelen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wilt worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf

Iedereen gaat anders om met seksuele intimidatie. Het kan je kwaad, bang, verdrietig of onzeker maken. Seksuele intimidatie kan je leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal.hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van seksuele intimidatie, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de daders gevat worden. Aangifte doen kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en de nasleep ervan kan veel emoties (angst, kwaadheid, verdriet, …) teweegbrengen bij jou en je omgeving. CAW bieden een luisterend oor, denken met je mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Wat kan je doen als getuige van seksuele intimidatie?

Ben je getuige van seksuele intimidatie op het openbaar vervoer of op straat? Dit kan je doen als omstaander:

 1. Kom tussen indien mogelijk.

  Blijf vooral kalm en breng jezelf niet in gevaar. Wanneer je merkt dat iemand seksueel geïntimideerd wordt, kan je het slachtoffer geruststellen door oogcontact. Vraag of alles in orde is. Laat de dader als het kan inzien dat zijn gedrag misplaatst en storend is.
 2. Leid de aandacht af

  Doe alsof je het slachtoffer kent om de dader weg te houden.
 3. Zoek hulp

  Richt je tot reizigers of veiligheidsagenten bij het openbaar vervoer of de politie (noodknop, noodnummer, nooduitgangen, ...)
 4. Vergezel het slachtoffer

  Blijf bij het slachtoffer tot er geen gevaar meer is en moedig hem of haar aan om een klacht neer te leggen en ga indien nodig mee om te getuigen.

Is seksuele intimidatie strafbaar ?

Sommige gedragingen zijn strafbaar via de wet op seksisme.

Zo is seksuele intimidatie strafbaar wanneer ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn eveneens strafbaar.