Tienerpooier of loverboy

Een tienerpooier of loverboy is een mensenhandelaar die controle heeft over zijn slachtoffer. Het is meestal een jonge man die minderjarige meisjes of vrouwen verleidt en hen tot prostitutie of andere illegale activiteiten dwingt. De pooier probeert het slachtoffer te isoleren, zodat het volledig op hem aangewezen is en op niemand anders meer kan rekenen. Een tienerpooier bouwt een romantische relatie op met het slachtoffer, die al snel verandert in een relatie van emotioneel en psychologisch misbruik.

Als je slachtoffer bent van een tienerpooier kan dat erg ingrijpend zijn. Je kan je bang, boos, hulpeloos of wantrouwig voelen. Dat is normaal. Misschien denk je wel dat het je eigen fout is en dat je vrijwillig hebt ingestemd.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover!

Neem zo snel mogelijk iemand in vertrouwen. Heb je een vriend(in), een ouder, familie, een leerkracht, trainer waarbij je je veilig voelt? Vraag dan om je te helpen. Je kan die persoon ook vragen mee te gaan naar de dokter of het opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel Payoke, dat maakt het soms makkelijker om je verhaal te vertellen.

Soms lijkt het alsof je met niemand kan praten. Weet dat er organisaties zijn waar je altijd terechtkunt en die niet over jou oordelen.

Zorg voor jezelf

Als je denkt dat je slachtoffer bent van een tienerpooier, is het normaal dat je angstig, verward, prikkelbaar, kwaad of verdrietig bent. Als je partner je vraagt dingen te doen die niet oké voelen, kan je je schuldig of beschaamd voelen, waardoor het moeilijk is ermee naar buiten te komen. Als je bang bent – voor jezelf of voor je familie –  of als je emotioneel, psychologisch of financieel afhankelijk van je partner bent, zal het extra moeilijk zijn. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken. Dat is moeilijk, maar zo’n ingrijpende situatie kan je niet altijd alleen aan.

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving  

Voor ouders, leerkrachten, begeleiders: herken signalen

Het is vaak bijna onmogelijk voor slachtoffers om toe te geven of te erkennen dat ze worden uitgebuit door een tienerpooier. Het is daarom van essentieel belang dat de omgeving van het slachtoffer de signalen herkent die kunnen wijzen op uitbuiting.

Op de website stoptienerpooiers.be worden een aantal signalen opgesomd die kunnen betekenen dat het slachtoffer in handen is van een tienerpooier.

Daarnaast kan je  ook terecht bij de medewerkers van Child Focus voor vragen en informatie over tienerpooiers op het gratis nummer 116 000 of via e-mail naar 116000@childfocus.org.

Wat is een lovergirl?

Een lovergirl is de vrouwelijke versie van een loverboy. Samen met een loverboy brengt ze jonge meisjes in de prostitutie. Een lovergirl stelt zich op als een vriendin en ze zorgt dat de band van het meisje met haar ouders verslechtert. Slachtoffers kijken vaak op naar lovergirls en doen daarom wat ze vragen. Soms worden meisjes overgehaald met dure spullen, waar ze later iets voor terug moeten doen. Door de vriendschap met de lovergirl, praten slachtoffers vaak niet over hun situatie met iemand anders. Lovergirls zijn vaak slachtoffers die aangezet worden om andere meisjes of vrouwen in de prostitutie te trekken.

Wat zijn tienerpooiers?  

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars. De wet definieert mensenhandel als de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over hem/haar met als doel:

  1. de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting;
  2. de uitbuiting van bedelarij;
  3. het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid;
  4. het wegnemen van organen in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, of van menselijk lichaamsmateriaal in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek;
  5. of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen.

Als het slachtoffer minderjarig is of als er geweld werd gebruikt, dan kunnen er verzwarende omstandigheden zijn. Een minderjarige kan volgens de wet nooit vrijwillig kiezen voor prostitutie. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de dader.

Wettelijke erkenning van slachtoffers van mensenhandel

Om het wettelijk statuut van slachtoffer van mensenhandel te verkrijgen, moet aan de drie onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  1. Het slachtoffer breekt met het crimineel milieu en de daders;
  2. Het slachtoffer moet begeleid worden door een gespecialiseerd onthaalcentrum (zoals Payoke, Pag-Asa of Sürya)
  3. Het slachtoffer moet samenwerken met de gerechtelijke overheden door antwoord te geven op vragen om inlichtingen, door verklaringen af te leggen of een klacht in te dienen.

Indien aan al deze voorwaarden wordt voldaan, heeft het slachtoffer recht op psychosociale, medische, sociale en juridisch-administratieve ondersteuning door de gespecialiseerde centra.

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dat is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kan je geïsoleerd raken. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Child Focus

De medewerkers van Child Focus luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door. Je kan gratis bij hen terecht op het telefoonnummer 116 000 of via e-mail: 116000@childfocus.org.

Meer informatie: www.childfocus.be en stoptienerpooiers.be.

Belgisch meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel

Het Belgisch meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel luistert en geeft advies over alle mogelijke zaken in verband met mensenhandel. Als je denkt slachtoffer te zijn van mensenhandel of een slachtoffer te kennen, kan je met het meldpunt contact opnemen.

Payoke

Payoke is het referentiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel – en dus ook slachtoffers van tienerpooiers – in Vlaanderen.

Ook mensen die zelf geen slachtoffer zijn maar die ernstige vermoedens hebben van slachtoffers, kunnen bij Payoke terecht.

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van een tienerpooier, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.  

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)

In een Zorgcentrum na Seksueel Geweld kunnen slachtoffers van seksueel geweld alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats. Dit gespecialiseerd centrum bestaat momenteel in het UZA in Antwerpen, het UMC Sint-Pieter in Brussel, het UZ Gent, het AZ Delta in Roeselare, het ZOL in Genk en het UZ Leuven.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

Een lotgenotenvereniging

Praten met lotgenoten kan helpen bij de verwerking. Adressen vind je op de site van Trefpunt Zelfhulp