insolventie van derden

Deze clausule verzekert je de uitbetaling van een schadevergoeding, ook als de tegenpartij deze niet kan betalen.