Inbraak

Een inbraak kan hard aankomen. Je wordt plots geconfronteerd met iemand die is binnengedrongen in je woning, werkplek of auto en je bent spullen van jezelf of anderen kwijt. Je vertrouwen in mensen en je veiligheidsgevoel kan een flinke deuk krijgen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen. 

Zorg voor jezelf

Iedereen die slachtoffer werd van een inbraak, gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Maak een inventaris van de gestolen goederen of verzamel foto’s van de zaken die gestolen werden. Bezorg deze inventaris aan de politie als je aangifte doet. Als je over het serienummer van een gestolen voorwerp beschikt, bezorg dit dan ook aan de politie zodat dit voorwerp geseind kan worden.  

Doe aangifte bij de politie

Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood  

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van diefstal en oog in oog stond met de dader, contacteer je best onmiddellijk de politie om de dader(s) te laten vatten en te vermijden dat anderen ook slachtoffer worden.  

Doe na de feiten aangifte bij de politie 

Als je aangifte doet van een inbraak, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Er bestaat ook een kans dat je je dierbare spullen vroeg of laat terugkrijgt. Aangifte doen kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en het is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. Als je identiteitskaart of rijbewijs gestolen is, maakt de politie een attest van diefstal op. Daarmee kan je nieuwe documenten aanvragen bij de dienst burgerzaken van je gemeente of stad. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

Blokkeer je gestolen kaarten of gsm

Als je bankkaarten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via CARDSTOP op 0032 (0)70/344.344. Deze dienst is permanent beschikbaar. 

Als je identiteitskaart of je reisdocumenten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via DOCSTOP op 00800 2123 2123.  

Als je gsm is gestolen, blokkeer dan onmiddellijk je simkaart en je toestel. Op de website van je gsm-operator kan je informatie vinden over welke stappen je dan moet ondernemen. Je kan ook controleren of je je telefoon kan traceren via “vind mijn smartphone”. Op de website van het merk van je gsm kan je wellicht informatie vinden over hoe je dit moet doen.  

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of en waarvoor je verzekerd bent. Van sommige verzekeringen verwacht je namelijk niet direct dat er ook een onderdeel met betrekking tot het gebeurde is in opgenomen of je beroep kan doen op rechtsbijstand. Meld de feiten bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden.  De verzekering zal vragen om een kopie van de aangifte bij de politie. Aangifte is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien. 

Lees meer op abcverzekeringen.be

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Je huisarts 

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Bel of mail 1712 

1712 is een gratis hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van een inbraak en er geweld werd gebruikt, kan je 1712 bellen of mailen via www.1712.be

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.   

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat  

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving 

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van een inbraak in het buitenland.

Wanneer je slachtoffer wordt van een inbraak in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Inbraak voorkomen 

Je kan gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal (of brand). De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Wat is diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels ? 

De juridische term voor “inbraak” is een zware diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, mogelijks gepleegd bij nacht, mogelijks gepleegd door 2 personen en meer. 

  • “Diefstal met braak” bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om ter plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen. 
  • “Diefstal met Inklimming” duidt op het binnenkomen over muren, deuren, daken of om het even welke andere afsluiting, in huizen, gebouwen, binnenplaatsen, neerhoven, bouwwerken van welke aard ook, tuinen, parken, besloten erven; Het binnenkomen door een ondergrondse opening die niet gemaakt is om tot toegang te dienen." 
  • “Diefstal met valse sleutels” slaat op alle haken, opstekers, lopers, nagebootste, nagemaakte of vervalste sleutels; Sleutels die door de eigenaar, huurder, logementhouder, of kamerverhuurder niet bestemd zijn voor de sloten, hangsloten of voor welk sluitwerk ook, waartoe de schuldige ze gebruikt; Verloren, zoekgeraakte of weggenomen sleutels die tot het plegen van de diefstal dienen. 
  • “Diefstal bij nacht” slaat op feiten gepleegd meer dan een uur voor zonsopgang en meer dan een uur na zonsondergang.