aanslag op jou of je eigendom

Een aanslag op personen is elke daad waardoor men een persoon naar het leven staat of een aanslag pleegt op zijn fysieke of morele integriteit of op zijn individuele vrijheid. Een aanslag op eigendommen is elke ernstige aantasting van andermans eigendom.