De procureur des Konings kan de onderzoeksrechter vragen om een gerechtelijk onderzoek te voeren als er ingrijpende (onderzoeks-)maatregelen nodig zijn.

Ingrijpende onderzoeksmaatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • een huiszoeking en inbeslagname;
  • het in verdenking stellen en/of aanhouden van verdachten;
  • het ondervragen van verdachten;
  • een onderzoek van een lichaam;
  • DNA-onderzoek;
  • het opsporen en afluisteren van telecommunicatie (telefoontap).

De procureur des Konings kan de onderzoeksrechter ook vragen om bepaalde onderzoeksmaatregelen te stellen zonder dat er een gerechtelijk onderzoek wordt geopend. De zgn. mini-instructie kan bv. voor een vergelijkend DNA-onderzoek of het toekennen van gedeeltelijke anonimiteit aan bedreigde getuigen.

De onderzoeksrechter kan beslissen de verdachte aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen. In dat geval zullen er regelmatig zittingen plaatsvinden voor de raadkamer, die zal beslissen of de voorlopige hechtenis verlengd wordt. De raadkamer kan ook beslissen om de verdachte vrij te laten (al dan niet onder voorwaarden) of hem onder elektronisch toezicht te plaatsen.

Eens het gerechtelijk onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan de procureur des Konings. Hij kan aan een onderzoeksgerecht vragen om de verdachte

  • door te verwijzen naar de correctionele rechtbank (als de schuld voldoende bewezen is);
  • buiten vervolging te stellen (als er geen of te weinig aanwijzingen van schuld zijn).

Het onderzoeksgerecht zal dan een beslissing nemen.

Dit schema geeft een overzicht van het verloop van de strafprocedure. Je kan op iedere stap doorklikken naar een pagina die deze procedurestap meer in detail toelicht.

procedure blanco
Slachtoffer misdrijf Klager, benadeelde persoon, burgerlijke partij
Klacht klacht neerleggen, hoe klacht neerleggen, hoe verloopt het neerleggen van een klacht, worden kinderen ook verhoord, attest van klachtneerlegging
Beslissing van de Procureur des Konings minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, seponering, instellen van een gerechtelijk onderzoek, vervolging
Bevoegde Rechtbank hoe verloopt een zitting, juridische bijstand, bijstand op zittingen door slachtofferonthaal
Beslissing van bevoegde rechtbank mogelijke veroordelingen, hoger beroep aantekenen
Uitvoering van de straf of internering de strafuitvoeringsrechtbank, uitvoering van de gevangenisstraf, uitvoering van de internering

Juridische procedureSlachtoffer misdrijf klacht parket van de procureur des Konings Onderzoeksrechter Beslissing van de procureur des konings beslissing van het onderzoeksgerecht Bevoegde rechtbank Beslissing van de bevoegde rechtbank uitvoering van de straf of internering.