De Raadkamer

Na afloop van het gerechtelijk onderzoek beslist een onderzoeksgerecht (de raadkamer) tijdens een zitting over het gevolg dat aan het dossier moet worden gegeven.

Op deze zitting (de regeling van de rechtspleging) kan je als slachtoffer aanwezig zijn, al dan niet met je een advocaat, en kan je je burgerlijke partij stellen als je dat nog niet deed.

De raadkamer kan beslissen:

 • dat verder onderzoek noodzakelijk is. Het dossier wordt dan teruggestuurd naar het parket.
 • de verdachte buiten vervolging te stellen als er onvoldoende bewijzen zijn;
 • dat er wel voldoende bezwaren zijn:
  • De raadkamer verwijst de verdachte naar de correctionele rechtbank of naar de politierechtbank;
  • De raadkamer start de procedure van de inbeschuldingstelling op in het geval van een misdaad (de zaak wordt dan aanhangig gemaakt bij de kamer van inbeschuldigingstelling, die de zaak al dan niet naar het hof van assisen zal verwijzen);
  • De raadkamer kan zich in twee gevallen ook zelf uitspreken over de schuld van de verdachte:
   • bij internering;
   • bij een opschorting van de uitspraak: de dader wordt als schuldig erkend, maar krijgt geen straf opgelegd. Er wordt hem een proeftermijn opgelegd waarin hij geen nieuwe feiten mag plegen. De raadkamer kan de verdachte tijdens deze proeftermijn ook voorwaarden opleggen.

De kamer van inbeschuldigingstelling

De kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen:

 • om de verdachte te verwijzen naar een politierechtbank, een correctionele rechtbank of een  hof van assisen.
 • om de verdachte buiten vervolging te stellen als er onvoldoende bewijzen zijn.

Taken van de kamer van inbeschuldigingstelling:

 • De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep tegen elke beslissing van de raadkamer door het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen. Een verdachte kan in de regel geen  hoger beroep aantekenen tegen een verwijzingsbeschikking. 
 • De kamer van inbeschuldigingstelling is ook bevoegd om kennis te nemen van het beroep tegen een onderzoeksrechter die weigerde een gevraagde onderzoeksdaad te verrichten,  inzage te geven in het strafdossier of een beslag op te heffen.
 • De kamer van inbeschuldigingstelling houdt ambtshalve toezicht op het verloop van de onderzoeken.
 • De kamer van inbeschuldigingstelling kan maatregelen nemen wanneer een gerechtelijk onderzoek langer dan een jaar duurt.
 • De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om een dossier te 'zuiveren van elke onregelmatigheid'. Een gezuiverd dossier zou dan niet meer tot een vrijspraak om procedureredenen kunnen leiden.

Dit schema geeft een overzicht van het verloop van de strafprocedure. Je kan op iedere stap doorklikken naar een pagina die deze procedurestap meer in detail toelicht.

procedure blanco
Slachtoffer misdrijf Klager, benadeelde persoon, burgerlijke partij
Klacht klacht neerleggen, hoe klacht neerleggen, hoe verloopt het neerleggen van een klacht, worden kinderen ook verhoord, attest van klachtneerlegging
Beslissing van de Procureur des Konings minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, seponering, instellen van een gerechtelijk onderzoek, vervolging
Bevoegde Rechtbank hoe verloopt een zitting, juridische bijstand, bijstand op zittingen door slachtofferonthaal
Beslissing van bevoegde rechtbank mogelijke veroordelingen, hoger beroep aantekenen
Uitvoering van de straf of internering de strafuitvoeringsrechtbank, uitvoering van de gevangenisstraf, uitvoering van de internering

Juridische procedureSlachtoffer misdrijf klacht parket van de procureur des Konings Onderzoeksrechter Beslissing van de procureur des konings beslissing van het onderzoeksgerecht Bevoegde rechtbank Beslissing van de bevoegde rechtbank uitvoering van de straf of internering.