Contact met de dader

Als slachtoffer van een misdrijf of ongeval zit je vaak met vragen. Soms kan de zitting van de rechtbank of inzage in je dossier antwoord bieden, maar soms ook niet. Antwoorden op je vragen zijn belangrijk om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Ook het kunnen uiten van woede of frustratie kan daarbij helpen.


Slachtoffer-daderbemiddeling

Wat kan slachtoffer-daderbemiddeling voor jou betekenen?

Met de hulp van een bemiddelaar kunnen slachtoffers en daders het gesprek aangaan over feiten en gevolgen van een misdrijf. Op die manier kunnen vragen beantwoord worden, afspraken worden gemaakt en kunnen slachtoffers en daders de gebeurtenis een plaats geven.

Als je voor bemiddeling kiest, kan je als slachtoffer een actieve rol spelen, het conflict terug in eigen handen nemen. Jij en de dader kunnen beiden jullie verhaal brengen, eventuele verwachtingen uiten en op zoek gaan naar een manier om met de gevolgen van de feiten om te gaan.

Hoe werkt bemiddeling?

Slachtoffer-daderbemiddeling wil een dialoog op gang brengen tussen jou en de dader (of iemand uit de directe omgeving) zodat jullie zelf antwoorden en oplossingen kunnen vinden. Een neutrale bemiddelaar probeert communicatie op gang te brengen.

Wanneer jij en de dader willen bemiddelen, ligt het verloop van de bemiddeling in handen van de bemiddelaar en de betrokken partijen. Meestal pendelt de bemiddelaar een aantal keer tussen slachtoffer en dader om boodschappen over te brengen. Soms leidt bemiddeling tot een rechtstreekse ontmoeting tussen slachtoffer en dader. Alleen als jullie beiden het daarmee eens zijn kan een ontmoeting plaatsvinden.  

Bemiddeling is altijd op maat van jou en de dader. Elke bemiddeling is anders, met eigen accenten, afhankelijk van ieders behoeften.

Bemiddeling is mogelijk voor alle misdrijven, op elk moment van de procedure. Dus nog voor de zaak voor de rechtbank komt, tijdens de behandeling van de zaak en nadat de rechter een vonnis heeft uitgesproken.

Wat als de dader minderjarig is?

Herstelbemiddeling is slachtoffer-daderbemiddeling als de dader minderjarig is. Herstelbemiddeling kan aangeboden worden door het parket of voorgesteld worden door de jeugdrechter aan minderjarige daders (en hun ouders) en slachtoffers.

In elke provincie is herstelbemiddeling mogelijk via de dienst Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA).

Waar kan je terecht?

Moderator, forum voor herstelrecht en bemiddeling biedt slachtoffer-daderbemiddeling voor meerderjarige daders en slachtoffers.

Slachtoffer-daderbemiddeling en herstelbemiddeling zijn altijd vertrouwelijk. Slachtoffers en daders nemen vrijwillig deel. Bemiddeling is gratis.

Politie en justitie doen hun werk bij misdrijven. Bemiddeling vervangt deze procedures niet.

Wat is bemiddeling in strafzaken?

Bemiddeling in strafzaken is een alternatieve vorm van tussenkomst waarbij de procureur des Konings een conflict tussen slachtoffer en dader probeert op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Zowel jij als de dader moeten akkoord zijn om met bemiddeling in strafzaken te starten.

De procureur vraagt aan de justitieassistent om het verhaal van alle betrokken partijen te horen. De justitieassistent probeert dan tot een overeenkomst te komen om het conflict op te lossen. De dader kan ook andere maatregelen opgelegd krijgen, bijvoorbeeld dienstverlening of een begeleiding.