De strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank is een multidisciplinair samengestelde rechtbank van de rechtbank eerste aanleg. Ze behandelt het verzoek om vervroegd vrijgelaten te worden onder een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit als de veroordeelde in de gevangenis zit.

De strafuitvoeringsrechtbank beslist over de uitvoering van vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar.

Als de geïnterneerde in een forensisch psychiatrisch centrum verblijft, wordt het verzoek om vervroegd vrijgelaten te worden behandeld door de kamer ter bescherming van de maatschappij, een onderafdeling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Uitvoering van de gevangenisstraf

Wanneer de veroordeelde een deel van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, kan hij genieten van een ‘uitvoeringsmodaliteit’ van deze straf, tenzij er contra-indicaties zijn in zijn dossier.

Er bestaan verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de gevangenisstraf, zoals bijvoorbeeld penitentiair verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling.

Deze modaliteiten gaan meestal gepaard met voorwaarden die de veroordeelde moet naleven gedurende een bepaalde termijn. Het kan gaan om verbodsvoorwaarden (bijvoorbeeld om zich op bepaalde plaatsen te begeven) en/of verplichtingen (bijvoorbeeld om een therapie te volgen).

Als slachtoffer heb je bepaalde rechten tijdens de uitvoering van de gevangenisstraf.

Rechten van het slachtoffer

Als slachtoffer kan je vragen om betrokken te worden bij de strafuitvoeringsprocedure van de dader via een ‘slachtofferverklaring’.

Deze slachtofferverklaring laat je toe om:

  • te vragen om geïnformeerd te worden over de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank;
  • voorwaarden te formuleren die je in jouw belang wil opgelegd zien in geval van een vervroegde invrijheidstelling van de dader;
  • te vragen om gehoord te worden door de strafuitvoeringsrechtbank;

Een slachtofferverklaring opmaken

Ben je burgerlijke partij of ben je in het vonnis vermeld als slachtoffer, dan ontvang je een slachtofferverklaring via de griffie van de rechtbank.

Ben je geen burgerlijke partij of word je in het vonnis niet vermeld als slachtoffer, maar ben je toch van mening dat je een belang hebt in de strafuitvoeringsprocedure, dan moet je een verzoek indienen bij de strafuitvoeringsrechter, die zal beslissen.

Wil je meer informatie over de strafuitvoeringsmodaliteiten en de slachtofferverklaring of wil je bijstand bij deze stappen, dan kan je contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal

 

Uitvoering van de internering

Wanneer een internering is uitgesproken, kan de geïnterneerde in een gespecialiseerde instelling worden geplaatst, maar hij kan ook in vrijheid blijven of worden gesteld en kan ook genieten van uitvoeringsmodaliteiten van internering zoals verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht of invrijheidstelling op proef.

Deze modaliteiten gaan doorgaans gepaard met voorwaarden die de geïnterneerde moet naleven. Het kan gaan om verbodsvoorwaarden (bijvoorbeeld om zich op bepaalde plaatsen te begeven) en/of verplichtingen (bijvoorbeeld om een medische behandeling te volgen).

Als slachtoffer heb je bepaalde rechten tijdens de uitvoering van de internering.

Rechten van het slachtoffer

Als slachtoffer kan je vragen om betrokken te worden bij de uitvoeringsprocedure van de internering via een ‘slachtofferfiche’.

Deze slachtofferfiche laat je toe om:

  • te vragen om geïnformeerd te worden over de beslissingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij;
  • voorwaarden te formuleren die je in jouw  belang opgelegd wil zien in geval van een vervroegde invrijheidstelling van de geïnterneerde;
  • te vragen om gehoord te worden door de kamer voor de bescherming van de maatschappij;

Wie kan een slachtofferfiche opmaken?

De wet voorziet dat alle gekende slachtoffers, op vraag van de magistraat, door de dienst slachtofferonthaal worden gecontacteerd en een slachtofferfiche kunnen opmaken.

De dienst slachtofferonthaal informeert het slachtoffer over de internering van de dader en de verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de internering.

Dit schema geeft een overzicht van het verloop van de strafprocedure. Je kan op iedere stap doorklikken naar een pagina die deze procedurestap meer in detail toelicht.

procedure blanco
Slachtoffer misdrijf Klager, benadeelde persoon, burgerlijke partij
Klacht klacht neerleggen, hoe klacht neerleggen, hoe verloopt het neerleggen van een klacht, worden kinderen ook verhoord, attest van klachtneerlegging
Beslissing van de Procureur des Konings minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, seponering, instellen van een gerechtelijk onderzoek, vervolging
Bevoegde Rechtbank hoe verloopt een zitting, juridische bijstand, bijstand op zittingen door slachtofferonthaal
Beslissing van bevoegde rechtbank mogelijke veroordelingen, hoger beroep aantekenen
Uitvoering van de straf of internering de strafuitvoeringsrechtbank, uitvoering van de gevangenisstraf, uitvoering van de internering

Juridische procedureSlachtoffer misdrijf klacht parket van de procureur des Konings Onderzoeksrechter Beslissing van de procureur des konings beslissing van het onderzoeksgerecht Bevoegde rechtbank Beslissing van de bevoegde rechtbank uitvoering van de straf of internering.