Klacht neerleggen


Aangifte doen of klacht neerleggen

Als slachtoffer of getuige van een misdrijf kan je aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie. Dit kan gebeuren op de plaats van de feiten waar de politie al aanwezig is of bij het onthaal van een politiekantoor. Dit kan zowel het politiekantoor van je woonplaats of het dichtstbijzijnde kantoor zijn. Je doet dit best zo snel mogelijk na de feiten zodat de politie over precieze informatie beschikt over de feiten (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) en de geleden schade (omschrijving van je  verwondingen, gestolen voorwerpen,…). Hoe meer details je kunt vertellen, hoe beter. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal.

Meer informatie over het indienen van een klacht en de verdere procedure kan je onder juridische procedure vinden. 

Van een aantal feiten (fietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen,…) kan je ook online aangifte doen via Police on web. Een online aangifte wordt automatisch verstuurd naar de lokale politiezone waar de feiten zich hebben voorgedaan.

De stap zetten om klacht neer te leggen, is niet altijd gemakkelijk

Als slachtoffer de stap zetten om klacht neer te leggen, is niet altijd gemakkelijk. Je kan je bang of schuldig voelen of je bent misschien beschaamd voor wat is gebeurd. Het kan helpen als je iemand in vertrouwen neemt en praat over wat je hebt meegemaakt. Dit kan iemand in je omgeving zijn, maar ook een professional. Zij kunnen je helpen in de verdere stappen die je zet en kunnen met jou eventueel meegaan naar het politiekantoor.

Klacht neerleggen is belangrijk. Door klacht in te dienen kan de politie de dader proberen op te sporen en kan je er mee voor zorgen dat anderen niet hetzelfde moeten meemaken. Klacht neerleggen kan je ook helpen in de verwerking van wat je is overkomen.

Verschillende politiediensten beschikken voor bepaalde feiten over specifieke opvanglokalen waar je rustig je verhaal kan doen en over specifiek opgeleid personeel. Wil je liever je verhaal vertellen aan een politieambtenaar van hetzelfde geslacht, dan kan je dit steeds vragen. Men zal steeds proberen aan je vraag tegemoet te komen. Sommige vragen die de politieambtenaren stellen, kunnen confronterend of pijnlijk zijn. Dit is onaangenaam maar deze vragen zijn vaak noodzakelijk om de nodige bewijzen te verzamelen. Als je niet goed begrijpt waarom een politieambtenaar een bepaalde vraag stelt, kan je altijd vragen waarom de vraag wordt gesteld.

Meer informatie over het indienen van een klacht en de verdere procedure kan je onder juridische procedure vinden. 

Als minderjarige klacht neerleggen

Ook als minderjarige kan je klacht neerleggen. Je wordt dan betrokken in de juridische procedure die daarop kan volgen. Je kan alleen naar de politie stappen en daar je verhaal doen. Het is wel zo dat wanneer je bepaalde zaken aanhaalt, de politie verplicht is om je ouders op de hoogte te brengen zonder teveel in detail te treden. Als ouders blijven ze immers burgerrechtelijk aansprakelijk voor jou.

Als je het niet zitten om alleen klacht neer te leggen, dan heb je als minderjarige het recht om je te laten begeleiden door een volwassen persoon naar keuze (vertrouwenspersoon).

Onder juridische procedure vind je alle informatie terug over het neerleggen van een klacht en de verschillende stappen in de juridische procedure.

Hoe lang kan ik nog klacht indienen van een misdrijf nadat het plaatsvond?

Je kan nog tot 5 jaar nadat je 18 werd (dus tot je 23ste) klacht indienen van een misdrijf waarvan je slachtoffer was tijdens je jeugd. Dit kan alleen maar als je in het verleden nog geen klacht hebt ingediend én als de dader nog niet vervolgd en/of gestraft werd voor het misdrijf.

Onder juridische procedure vind je alle informatie terug over het neerleggen van een klacht en de verschillende stappen in de juridische procedure.